Select your country/region in the menu or by clicking on the world map *
Country Selector Alternate Image
Schneider Electric tarptautinis žiniatinklis
 
 
 

Pagrindinė būstinė

 
 

Pagrindinė būstinė
„Schneider Electric SA“
35 rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison – France (Prancūzija)
Telefonas: +33 (0) 1 41 29 70 00
Faksas: +33 (0) 1 41 29 71 00

 
 
 

Kontaktinis asmuo finansų klausimais

 
 

Telefonas +33 (0)1 41 29 87 50

 
 
 

Kontaktinė informacija žiniasklaidai

 
 

Telefonas +33 (0)1 41 29 87 50

 
 
 

Show room

 
 

5 rue Nadar
92500 Rueil Malmaison
France (Prancūzija)
Telefonas: 01 41 29 81 16

Žr. žemėlapį

 
 
 

Privatumo politika

 
 

Naudojimo sąlygos

Prisijungdami arba įeidami į šią žiniatinklio svetainę jūs sutinkate, kad bus taikomos bendrosios toliau nurodytos naudojimo sąlygos ir specialios sąlygos, nurodytos tam tikruose šios svetainės puslapiuose, kurios laikui bėgant atnaujinamos. Jei su šiomis sąlygomis nesutinkate, turite nedelsdami išeiti iš šios svetainės.

Jei nenurodyta kitaip, ši žiniatinklio svetainė, jos turinys ir jos domeno pavadinimas bei url: http://www.schneider-electric.com, http://www.schneiderelectric.com išimtinai priklauso:

„Schneider Electric SA“

- Būstinė: 43-45, boulevard Franklin Roosevelt
F- 92505 Rueil Malmaison Cedex (France)
- Juridinis statusas: viešoji ribotoji akcinė bendrovė, kuriai vadovauja vadovų taryba ir stebėtojų taryba, vadovaudamosi Prancūzijos teisės aktais.
- Akcinis kapitalas: 1 979 202 496 eurų
- Įkūrimo data: 1871 m. gruodžio 2 ir 4 d.
- Registruota Nanterre (Prancūzija), registracijos nr. 542 048 574
Siret nr. 542 048 574 01775
- Būstinės APE kodas: 6420Z
- ES PVM kodas: FR 01 542 048 574

Vykdantysis redaktorius:

Pierre Tabary, Verslo ir korporaciniai ryšiai
„Schneider Electric Industries SAS“
Korporacinių ryšių skyrius
89, bld Franklin Roosevelt
BP323 - 92506 Rueil-Malmaison – France (Prancūzija)

Išteklių nuomos teikėjas:

IBM
Coldstream Building - Attn. Steve Zwart
1500 Aristides Blvd.
Lexington, KY 40511 USA (JAV)
Šios žiniatinklio svetainės tikslas – teikti bendrąją informaciją apie „Shneider Electric“.

1. Informacija apie prekių ženklus ir autorių teises

„Schneider Electric“ prekės ženklas ir visi kiti registruotieji „Schneider Electric Industries SAS“ prekių ženklai, minimi šioje žiniatinklio svetainėje, yra išimtinė „Schneider Electric SA“ ir jos padalinių nuosavybė. Jų negalima naudoti jokiais tikslais be raštiško savininko leidimo. Ši žiniatinklio svetainė ir jos turinys ginamas Prancūzijos intelektinės nuosavybės kodeksu („Code de la propriété intellectuelle français“ toliau „Kodeksas“) pagal autorių teisių įstatymo, kuris taikomas tekstams, brėžiniams ir modeliams, bei prekių ženklų įstatymo nuostatas. Jūs sutinkate neatkurti kitais nei savo asmeniniais nekomerciniais tikslais (kaip nurodyta Kodekse) visos arba dalies šios žiniatinklio svetainės arba jos turinio jokioje medijoje be „Schneider Electric“ raštiško leidimo. Be to, sutinkate nesukurti jokio hipersaito į šią žiniatinklio svetainę arba jos turinį. „Schneider Electric“ nesuteikia jokių teisių ar licencijų asmeniniam ar nekomerciniam šios žiniatinklio svetainės ar jos turinio naudojimui, išskyrus neišimtinę licenciją ieškoti joje informacijos einamuoju laikotarpiu savo rizika. Visos kitos teisės ginamos.

Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į tinklalapio administratorių šiuo adresu:
FR-webmaster-info@fr.schneider-electric.com

2. Informacijos atnaujinimas

„Schneider Electric“ dės visas pagrįstas pastangas, kad užtikrintų nuolatinę šios žiniatinklio svetainės prieigą. Tačiau jums gali nepavykti pasiekti svetainės arba galite susidurti su prieigos problemomis, atsiradusiomis dėl techninių gedimų ar priežiūros bei atnaujinimo darbų. Be to, nors „Schneider Electric“ dės pagrįstas pastangas, kad užtikrintų šios žiniatinklio svetainės informacijos nuolatinį atnaujinimą, tai nereiškia ir negarantuoja (aiškiai ar numanomai) tos informacijos tikslumo ir išsamumo.

Šios žiniatinklio svetainės turinys ir jos pasiekiamumas hiperteksto saitais gali būti koreguojami, keičiami ar atnaujinami bet kuriuo metu be įspėjimo.

„Schneider Electric“ negarantuoja ir neteikia jokių pareiškimų ar užtikrinimų, kad ši žiniatinklio svetainė ir jos prieiga yra saugi arba kad šioje žiniatinklio svetainėje nėra virusų ar gedimų, dėl kurių būtų sugadinti arba prarasti duomenys. Jūs atsakote už savo duomenų apsaugą nuo virusų.

„Schneider Electric“ neprisiima jokios atsakomybės už tiesioginius, specialius, netiesioginius ar šalutinius bet kokio tipo ir dėl bet kokios priežasties atsiradusius nuostolius, patirtus jums naudojantis šia žiniatinklio svetaine ar dėl negalėjimo jos pasiekti.

3. Finansinė ir akcijų kainos informacija

Šioje žiniatinklio svetainėje pateikiama informacija nesiekiama ir ji negali būti laikoma pasiūlymu, kvietimu ar skatinimu investuoti ar sudaryti kitus sandorius su „Schneider Electric SA“ dėl akcijų ar kitų finansinių priemonių, išleistų įmonės „Schneider Electric“, be to, ja nesiekiama teikti jokių patarimų ar rekomendacijų, susijusių su kokiais nors sprendimais dėl investicijų.

Akcijų kainą, paskelbtą šios žiniatinklio svetainės finansų puslapyje, nurodė išorės įmonė ir „Schneider Electric“ neprisiima jokios atsakomybės dėl šiuo saitu teikiamos informacijos vėlavimo ar netikslumo. Ji jos nekontroliuoja. Šioje žiniatinklio svetainėje gali būti kitų išorinių žiniatinklio svetainių saitų, kurių „Schneider Electric“ nekontroliuoja. „Schneider Electric“ neatsako už tokių žiniatinklio svetainių turinį.

4. Privatumas

„Schneider Electric“ renka duomenis, susijusius su šios žiniatinklio svetainės lankytojais, naudodama svetainėje pateikiamus klausimynus. Šie duomenys leidžia mums reaguoti į jūsų prašymus pateikti informacijos. Renkamą asmenybę nustatančią informaciją sudaro iš esmės tik kontaktinė informacija (vardas, adresas, pareigos, įmonė ir adresas, el. pašto adresas, telefono ir fakso numeriai).

Turite žinoti, jog lankydamiesi šioje žiniatinklio svetainėje galite būti stebimi, kokius jos puslapius lankote.

Atsižvelgiant į Prancūzijos duomenų apsaugos įstatymus (Aktas nr. 78-17 „Informatique, fichiers et libertés“) jūs turite teisę pasiekti, modifikuoti, taisyti arba panaikinti informaciją, kuri identifikuoja jus pagal vardą. Norėdami pasinaudoti šia teise, siųskite mums el. laišką adresu FR-webmaster-info@fr.schneider-electric.com

Žiniatinklio svetainė http://www.schneider-electric.com ir http://www.schneiderelectric.com užregistruota Prancūzijos duomenų apsaugos institucijose (Commission nationale de l'informatique et des libertés - CNIL), registracijos nr. 899748.

  
 
Sužinokite daugiau

Sužinokite daugiau 

Duomenų apdorojimo, failų ir laisvių įstatymas

Pagal įstatymą nr. 78-17 „Duomenų apdorojimas, failai ir laisvės“, jūs turite teisę gauti su jumis susijusius duomenis, juos taisyti ir panaikinti.
Norėdami naudotis šia teise, rašykite adresu:
„Schneider Electric SA“, Communication & Marketing Office, 35 rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison – France (Prancūzija),
arba adresu:
fr-webmaster-info@schneider-electric.com.