Select your country/region in the menu or by clicking on the world map *
Country Selector Alternate Image
Naujienos

   Naujienos

   28/05/2008

   Valstybinė energetikos inspekcija suteikė UAB “Schneider Electric Lietuva” atestatą

   Š.m. gegužės 10 d. Valstybinė energetikos inspekcija suteikė UAB “Schneider Electric Lietuva” atestatą  (Nr. E – 1223), leidžiantį verstis elektros įrenginių eksploatavimo darbais:

   • elektros tinklo ir įrenginių iki 10 kV įtampos remonto darbai, išskyrus galios transformatorių, oro kabelių  linijų remontą;
   • elektros tinklo iki 10 kV įtampos relinės apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai;
   • specialių elektros įrenginių eksploatavimo darbai.

   Schneider Electric Lietuva servisas vykdo žemos ir vidutinės įtampos elektros įrenginių paleidimo, diagnostikos ir remonto, techninės priežiūros darbus. Atlieka elektros paskirstymo įrenginių modernizavimo ir efektyvaus energijos naudojimo auditą.